» Etape preliminare pentru obtinerea unei finantari nerambursabile

  • Identificarea Programului Operational in cadrul caruia solicitantul ar putea depune proiect, in functie de sectorul de activitate; Structuri de management
  • Identificarea axei prioritare si a domeniului major de interventiedin cadrul Programului Operational respectiv;
  • Parcurgerea prezentarii axei prioritare, respectiv a domeniului major de interventie din Programul Complement aferent Programului Operational ales;
  • Parcurgerea Ghidului Solicitantului (dupa lansarea schemei de finantare respective)
  • Depunerea cererii de finantare la structura (regionala sau nationala) responsabila cu implementarea schemei de finanatare respective. Cadrul institutional

» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line