» Contact


Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud -Vest Oltenia Craiova, Dolj, Str. Imparatul Traian nr. 5A

Tel: 0351/44.22.03

Fax: 0351/44.22.02

E-mail: office@oirsvfse.ro  
Web:
www.oirsvfse.ro  


PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL OIR POS DRU SUD - VEST OLTENIA

Luni, Marti, Joi: 8.00 - 16.30
Vineri :8.00-14.00

Miercuri program prelungit: 8.00 - 18.30

Program de audiente Director Executiv /Director Executiv Adj
Luni: 14.00-16.00

 

Procedura de primire în audienţă
Beneficiarii contractelor de finanţare POSDRU, care sunt in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia interesati a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmita la adresa: 
office@oirsvfse.ro, până cel tarziu in fiecare vineri ora 12.00, următoarele:
• date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect , adresa de corespondenţă,  numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicita audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
• motivul solicitarii.

 

Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: office@oirsvfse.ro

Programul de Help - Desk a OIR POS DRU Sud - Vest Oltenia:

Zilnic in timpul programului de lucru

Program Birou de sprijin:
Luni - Joi: 8:00-16:30;

Vineri : 8.00-14.00


Persoane contact:

Stanescu Daniela daniela.stanescu@oirsvfse.ro  

Petre Bogdan bogdan.petre@oirsvfse.ro  

 


» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line