» Structuri de management

 

 

Program operational

Autoritatea de management

Fond

Cresterea competitivitatii economice

Ministerul Economiei si Comertului

FEDR

Infrastructura de transport

Ministerul Transposturilor,Constructiilor si Turismului

FEDR + FC

Protectia mediului

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

FEDR + FC

Dezvoltare regionala

Ministerul Integrarii Europene

FEDR

Dezvoltarea resurselor umane

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

FSE

Dezvoltarea capacitatii administrative

Ministerul Administratiei si Internelor

FSE

Asistenta tehnica

Ministerul Finantelor Publice

FEDR

Cooperare teritoriala europeana

Ministerul Integrarii Europene

FEDR, alte fonduri

 

* conform HG nr. 497/2004 cu modificarile si completarile ulterioare


» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line