FSE » Generalitati

Fondul Social European este principalul instrument structural de aplicare a politicilor sociale si de ocupare ale Uniunii Europene. Infiintat prin Tratatul de la Roma (1957), FSE este cel mai vechi instrument financiar, reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene.

Fondul Social European contribuie la:

  • sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor;
  • cresterea accesului pe piata fortei de munca;
  • prevenirea somajului;
  • prelungirea vietii active;
  • cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor;
  • sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate;
  • combaterea discriminarii.

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa vizitati site-urile:


» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line