FSE » Implementare Proiecte
          Lista orientativa documente suport grup tinta                                  
                                         


Instructiuni Beneficiari

      Instructiunea nr. 116/15.12.2015 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU

      Instructiunea nr. 115/03.12.2015 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU

      Instructiunea nr. 113/05.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

anexa
Anexe

anexaClarificare

      Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013

      Instructiunea nr. 109/16.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013

     Instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale

 • Erata din 13.05.2015 la Instructiunea 108 /11.05.2015
 •  

         Instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale

        Instructiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale

        Instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU

  anexa
  Anexe

        Instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU

  anexa
  Anexe

        Instructiunea nr. 102 bis pentru modificarea instructiunii nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata

         Instructiunea nr. 102 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata

         Instructiunea nr. 99 privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat, enxa la contractul de finantare

  anexa      
  Anexa 1 , Anexa 2

          Instructiunea nr. 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014 si anexele (raportul tehnico-financiar in format doc si pdf)

      Instructiunea nr. 95 si anexa 1 - metodologia de conciliere

           Anexe 1-7

  Instructiunea nr. 76 privitoare la recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor alte proiecte POSDRU ale aceluiasi beneficiar.

  Instructiunea nr. 74, pentru clarificarea instructiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.

   

  Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013, însoţită de anexe.

            Anexe

  Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă.

  Anexa 1

  Instrucţiunea Directorului General nr. 68 privind incadrarea expertilor in cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


  Instrucţiunea Directorului General nr. 67 privind publicarea Registrului Plăţilor la nivelul AM POS DSRU şi a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  Clarificări nr.2 privind Instrucţiunea DG AMPOSDRU nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013

  Clarificări privind Instrucţiunea DG AMPOSDRU nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013

  Instrucţiunea nr. 65  privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/29.10.2012 procedurilor de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finatate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta

  Instrucţiunea nr. 64 privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013

  Instructiunea Nr. 63  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 63  privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila POSDRU

   Instructiunea Nr. 62  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 62  privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila POSDRU

  Instructiunea Nr. 61  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 61   privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finantate din POSDRU 

  Instructiunea Nr. 60 bis  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 60 bis  privind completarea si modificarea instructiunilor 41 si 60 

  Instructiunea Nr. 60  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 60  privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare 

  Instructiunea Nr. 59  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 59  privind modul de raportare a listelor de achizitii necesare implementarii  proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 
       Instructiunea Nr. 58  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 58 de completare a instructiunii 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 
      Instructiunea Nr. 57  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 
  Instructiunea Nr. 56  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor
   Instructiunea Nr. 54  
  AMPOSDRU publică Instructiunea nr 54 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaratie pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor introduse in ActionWeb aferente grupului tinta
   Instructiunea Nr. 53  
  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.53, privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă

       Instructiunea Nr. 51  
   Instructiunea pentru respectarea Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

       Instructiunea Nr. 47  

       Referitor la clarificarea unor aspecte  privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

               Dati click aici pentru download 


      Instructiunea Nr. 46  

       Privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă, pentru proiectele finanţate din  POSDRU 2007-2013
            
     Dati click aici pentru download 

           anexa_1          Instructiunea Nr. 44  

       Referitor la clarificarea unor aspecte  privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

               Dati click aici pentru download         Instructiunea Nr. 43 
       Referitor la simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare 

      anexa_1

      anexa_2

      anexa_3

      anexa_4

      anexa_5
   

      anexa_6

      anexa_7


               Dati click aici pentru download 


       
        Instructiunea Nr. 42 

       Referitor la obligativitatea beneficiarilor e a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile referitoare la apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă


               Dati click aici pentru download 


        Instructiunea Nr. 41 

       Referitor la regulile specifice privind monitorizarea proiectelor pentru care beneficiarii au optat pentru externalizarea totala sau partiala a managementului de proiect.

          Dati click aici pentru download 


        
         Instructiunea Nr. 38 

       Referitor la sumele alocate drept rezerva de contingenta in cadrul proiectelor finantate din POSDRU

            Dati click aici pentru download 


         Instructiunea Nr. 37

       Privind aplicarea regulilor de identitate vizuala  POSDRU

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr. 36

       Referitor la modul de inlocuire al parenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013

            Dati click aici pentru download 

              Instructiunea Nr. 34

       Privind modificarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantare

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr. 33

       Referitor la obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finantare POSDRU de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil locatia/locatiile de implementare a proiectului si expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr. 31

       Referitor la modul de inlocuire al parenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr.30

          Privind modificarea formatului standard al cererilor de rambursare si a anexelor acesteia

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr.29

         Privind  privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr.28

         Privind modificarea formatului standard al bugetului

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr.26

       Instrucţiune privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr.25

       Privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor

            Dati click aici pentru download 

         Instructiunea Nr.24 

       Privind prefinantarea si transferul catre parteneri 

            Dati click aici pentru download 

         Instructiunea Nr.19 

       Privind modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare

            Dati click aici pentru download 

        Instructiunea Nr.17 

       Privind modul de intocmire a actelor aditionale si notificarilor privind modificarea contractelor finantate prin POSDRU

            Dati click aici pentru download

        Instructiunea Nr.16 

       Privind modificarea formatului standard al cererii de prefinantare

            Dati click aici pentru download

        Instructiunea Nr.13 

       Privind solicitarea prefinantarii de catre beneficiari si avansarea prefinantarii primite partenerilor din cadrul proiectului 

            Dati click aici pentru download

         Instructiunea Nr.12

       Privind plata de catre AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adaugata platite, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU.

            Dati click aici pentru download


  » Newsletter


  » Cereri de propuneri de proiecte active


  » Inscriere in baza de date FSE

  Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

  » Formular On-line