Proiecte in implementarea OIR


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional DezvoltareaResurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia este Beneficiar de finanţarenerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, prin proiectul:,,Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor depersonal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentruProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Sud Vest Oltenia în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale
Detalii ProiectOIR POS DRU REGIUNEA Sud-Vest Oltenia este Beneficiar de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, prin proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale".
Detalii Proiect


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul Achiziţie echipamente IT&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia
Detalii proiect

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul Inchiriere imobil(cladire existenta si teren aferent)necesar functionarii ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia
Detalii proiect

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul Achiziţie consumabile pentru ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia
Detalii proiect
  Achizitii
invitatii de participare
caiete de sarcini

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul Achiziţie de mobilier pentru ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia
Detalii proiect
  Achizitii
invitatii de participare
caiete de sarcini

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul Asigurare servicii transport si cazare necesare functionarii ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia
Detalii proiect
  Achizitii
invitatii de participare
caiete de sarcini

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : “Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU S-V OLTENIA”

detalii proiect

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Asistență tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013  

detalii proiect


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia

detalii proiectOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : „Achiziționarea unui autoturism necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia suport pentru îndeplinirea atribuțiilor in domeniul managementului general, al implementării și evaluarii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.”

detalii proiect

Achizitii

invitatii de participare

caiet de sarcini

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Achiziţie consumabile pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud Vest Oltenia

detalii proiect

Achizitii

invitatii de participare

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Asistență tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare - introducerea datelor în SMIS la nivelul OIRPOSDRU Regiunea  SUD- VEST OLTENIA

detalii proiect

Achizitii

invitatii de participare

caiet de sarcini 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale

detalii proiect

 


» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line