Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016-decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale

detalii


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul

Sprijin acordat ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA (OIR POSDRU SUD-VEST OLTENIA) pentru pentru activitatea de introducerere a datelor în SMIS

detalii

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul :

Sprijin acordat OIR Sud Vest pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia

detalii


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul :

Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia

detalii


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul :

 

Închiriere spatiu (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU SUD-VEST OLTENIA    

detalii

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Vest Oltenia implementeaza proiectul : Acordare sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POSDRU SUD VEST OLTENIA

 

 detalii

 


» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line