» Structura organizatorica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea institutiei are o structură funcţională împărţită în urmatoarele compartimente:

·  Compatiment Audit public intern

·  Compartimentul Evaluare si contractare proiecte

·  Compartimentul Verificare proiecte

  1. Unitate Verificare proiecte
  2. Unitate Verificare achizitii si conflict de interese

·  Compartimentul Monitorizare proiecte

·  Compartiment Nereguli, Antifrauda si monitorizare audit

·  Compartiment Activitati suport

 


Organigrama          [pdf]

 Regulament de organizare si Functionare

 Regulament Intern

 Cod etic si de integritate

 Codul de conduita

 

 Cariera

  concurs promovare in grad profesional19042016

  biblografie19042016

  concurs promovare in grad profesional24102017

  bibliografie24102017


» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line